Informace o zveřejnění prezentací pro nadcházející semináře, popis prezentací a doporučený způsob studia

  Available courses

  Komplikace z non-compliance u kontaktních čoček

  V prezentaci naleznete přehled nejčastějších komplikací u nositelů kontaktních čoček. Jde především o stavy, které jsou spojeny s nedodržováním správné péče nebo režimu nošení kontaktních čoček (non-complinace): papilární konjunktivitida (GPC), změny Meibomových žláz (atrofie a MGD), barvení rohovky indukované roztokem (SICS), neovaskularizace rohovky, deficience limbálních kmenových buněk(Limbal Stem Cells Deficiency).  

  4_seminar.pdf4_seminar.pdf

  CV Akademie: Binokulární vidění 4

  Prezentace přehledně ukazuje soubot NUTNÝCH testů pro jednoznačné určení akomodačně/vergenční poruchy. Připomíná provední testů, očekávané výsledky a význam patologického nálezu. V daší části jsou přehledně uvedeny nejčastější poruchy a snadný klíč k jejich diagnóze. Na závěr jsou představeny možnosti managementu. 

  CVA 2017: Úkoly

  Kurz pro Absolventy CVA 2017 v Martine. Zde budou účastnící dostávat zadání úkolů a odevzdávat vyhotovené úkoly. 

  Refrakční vady

  Prezentace Refrakční vady popisuje čtyři základní refrakční vady: hypermetropii, myopii, astigmatismus a presbyopii. 

  U každé vady je vysvětlen optický princip zobrazení okem, fyziologický nález na oku, příčiny vzniku, zdravotní aspekty a možnosti korekce. 

  V průběhu prezentace se objeví tři sady jednoduchých nekvalifikačních otázek s výběrem ze dvou možností. 

  Po prostudování kurzu je možnost vyplněí kvalifikačního testu. Jeho úspěšné splnění je předpokladem pro zpřístupnění navazujících sekcí.

  Monokulární refrakce

  Prezentace Monokulární refrakce podrobně popisuje jednotlivé kroky při stanovení monokulární refrakce: úvodní vyšetření, korekci sféry, korekci cylindru a ověření finální sféro-cylindrické kombiace. 

  V prezentaci najdete konkrétní postupy jednotlivých kroků včetně názorných videí. 

  V průběhu prezentace ověřujeme Vaši pozornost na několika snadných otázkách. Podrobné testování znalostí Vás čeká v závěrečném testu. Jeho úspěšné splnění Vám umožní studium dalších sekcí. 

  Binokulární refrakce - základní

  Prezentace Binokulární refrakce popisuje základní kroky ke stanovení pohodlné binokulární koekce. Postupně dává návod na provedení akomodačního vyvážení a stanovení fórií. Vysvětlena je metodika práce  na tradičních testech s optickou disociací obrazu, i na polarizačních a červeno-zelených testech.

  Principy aplikace kontaktních čoček

  Prezentace se věnuje všem aspektům správné aplikace měkkých kontaktních čoček. Důraz je kladen na pochopení vzájemného vztahu tvaru rohovky, jejího průměru, zakřivení i sagitální hloubky. Podrobně je popsána a vysvětlena geometrie kontaktní čočky a vysvětlen její vztah k chování na oku. Naleznete zde praktický návod, jak vyhodnotit aplikaci a jak se projevuje aplikace příliš těsná, nebo naopak volná.

  Multifokální čočky

  V kurzu multifokální čočky Vám nabízíme kompletní návod pro práci s multifokálními kontaktními čočkami. Prezentace podává jak teoretické podklady pro porozumění zobrazení multifokální čočkou, tak praktické návody pro výběr čočky, stanovení refrakce, dominance, šířky zornice i postup při řešení problémů. 

  Červené oko

  Souhrn nejčastějších příčin zarudnutí a podráždení oka. Prezentace vysvětluje tři nejčastější příčiny zarudnutí oči: infekci, alergii a syndrom suchého oka. U každého typu je uveden mechanismus vzniku, přiznaky a možnosti řešení problému. Nabízen je praktický klíč k diferenciální diagnostice a mnoho dalších praktických tipů.